Scroll To Top

 

 

 

 

Polisi Preifatrwydd

Yn Sional, rydym yn ymrwymedig i amddiffyn eich preifatrwydd ar-lein. Mae’r polisi yma yn berthnasol i’n defnydd o unrhyw a holl Data sy’n gael eu gasglu gan ni o ganlyniad i eich defnydd o’r wefan.

Rydym yn warchod yr hawl i newid y polisi yma ar unrhyw achlusur fel welwn yn ofynnol neu sy’n ofynnol gan y gyfraith. Bydd unrhyw newid yn cael ei gyhoeddi ar unwaith ar ein wefan a rydych chi yn tybio i fod wedi cytuno â telerau y polisi y tro cyntaf i chi ddefnyddio y wefan yn dilyn y newidiadau.

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau ynglyn â’r gwybodaeth ar y dudalen yma, cysylltech â ni drwy e-bost neu ffôn.

Wrth ddefnyddio y wefan, rydych chi yn derbyn y Polisi Preifatrwydd ac yn cytuno i ni brosesu eich data personol yn gytûn a’r telerau. Os nad ydych yn cytuno hefo y Polisi Preifatrwydd, peidiwch a defnyddio y wefan.

Pa wybodaeth ydan ni yn casglu?

Fedrwn ni gasglu, storio a defnyddio y fathau canlynol o ddata personol:

  • Gwybodaeth am eich cyfrifiadur ac amdan eich ymweliad a defnydd o’r wefan
  • Gwybodaeth sy’n ymwneud ag unrhyw drafodiad rhyngddom ni ynglyn a’r wefan yma, yn cynnwys gwybodaeth yn ymwneud a unrhyw un o’n wasanathau neu nwyddau yr ydych yn prynu.
  • Gwybodaeth yr ydach chi yn rhoi i ni am y bwrpas o gofrestru i’n cylchlythyr, cael dyfyniad, ofyn am bamffled neu cysylltu â ni drwy e-bost.
  • Unrhyw wybodaeth arall yr ydych yn dewis anfon i ni.

Rhannu gwybodaeth personol

  • Nid yw Sional yn gwerthu, trosglwyddo neu datgelu cyfeiriadau e-bost neu unrhyw wybodaeth personol arall i unrhyw berson arall.
  • Mae Sional yn warchod yr hawl i ddefnyddio neu ddatgelu unrhyw wybodaeth sydd ei angen i fodloni unrhyw gyfraith, rheoliad neu cais cyfreithiol, i amddiffyn uniondeb o’r wefan yma, i gyflawni eich ceisidau neu i gydweithredu mewn unrhyw ymchwiliad gan asiantaeth gorfodi’r gyfraith.
  • Gall gwmniau allynol gael ei recriwtio gan Sional i berfformio nifer o wahanol swyddogaethau fel monitro y wefan a darparu gwasanaethau technegol. Gall y cwmniau yma gael mynediad i data personol os oes angen i berfformio eu swyddogaethau, ond gallen nhw dim ond defnyddio y wybodaeth personol am y pwrpas o berfformio y swyddogaeth yn unig.

Mynediad at wybodaeth

  • Os ydach chi eisiau newid neu cywiro y wybodaeth personol sydd gennym ni amdanoch chi, cysylltwch â ni.

Cwcis

Mae’r wefan yma yn defnyddio cwcis. Trwy defnyddio y wefan ac yn cytuno â’r polisi yma, rydych yn caniatau i ni defnyddio eich cwcis yn unol â telerau y polisi yma.

Mae cwcis yn ddarnau bach o wybodaeth mae gwefan yn trosglwyddo i ddisc caled unigolyn am y bwrpas o gadw cofnodion. Byddwn yn ddefnyddio cwcis ‘sesiwn’ a cwcis ‘barhaol’ ar y wefan. Fydd cwcis ‘sesiwn’ yn cael eu dileu o’ch cyfrifiadur pan ydych yn cau eich ffenest pori. Bydd cwcis ‘parhaol’ yn cael ei storio ar y cyfrifiadur nes y bydd nhw yn cael eu dileu, neu nes bydden nhw yn cyrraedd dyddiad dod i ben penodol.

Mae Sional yn defnyddio cwcis i helpu ni i fonitro perfformiad y wefan. Mae’r gwybodaeth sy’n cael ei gasglu o’r cwcis yn cael ei cyfangryno ac nid ydydnt yn yn cynnwys gwybodaeth personol.

Fedrwch chi wrthod cwcis o fewn eich porwr we os hoffwch chi.

Diogelwch

Mae diogelwch data yn bwysig iawn i Sional ac i warchod eich data, rydym wedi rhoi ar waith gweithdrefnau ffisegol, electroneg a rheolaethol addas i ddiogelu y data â gasglwyd ar-lein.

Linciau i wefannau eraill

Gall y wefan yma gael linciau i wefannau eraill sydd ddim yn cael ei weithredu gan Sional. Felly, nid yw Sional yn gyfrifol am polisi preifatrwydd neu cynnwys wefannau eraill.

Cyswllt

Os oes gennych chi unrhyw gwestiwn ynglyn â’r polisi preifatrwydd neu unrhyw beth sy’n ymwneud hefo eich gwybodaeth personol, ysgrifennwch atom ni trwy e-bost at sales@sional.co.uk; neu tryw’r post i Sional, Unit 5a, Stad Diwydiannol Llanfairfechan, Llannerch Road, Llanfairfechan, Conwy. LL33 0EB