Scroll To Top

 

 

 

 

Pwy ydym ni

Croeso i Sional.

Wedi sefydlu yn 2005, mae Sional wedi tyfu o fod yn ddiddordeb brodio rhan-amser i fod yn fusnes llwyddiannus. Mae gennym gwsmeriaid preifat, chorfforaethol a chytundebau i gyflenwi dillad wedi eu printio a brodio yn ogystal a nywddau hyrwyddiadol i chwmniau rhyngwladol.

Be allwn ni gynnig?

Ar wahân i’r nifer fawr o nwyddau, rydym yn cynnig gwasanaeth llawn o’r cychwyn hyd at a diwedd. Bydd ein tîm gwerthu yn arwain chi tryw’r broses o wneud eich penderfyniad drwy cynnig awgrymiadau a rhannu eu harbenigedd hefo chi. Unwaith yr ydych chi wedi penderfynu, byddwn yn creu darlun i chi gael gweld sut fydd eich nwyddau yn edrych a rhoi ein pris gorau i chi er mwyn cyrraedd eich cyllideb – hyn i gyd cyn i chi hyd yn oed osod eich archeb!

Beth sy’n digwydd nesaf?

Unwaith mae’r archeb wedi ei osod, byddwn yn cynghori chi pryd dylech chi eu ddisgwyl. Byddwn yn cadw chi yn gyfoes am eich archeb trwy’r broses hyd at y diwrnod pan mae yn eich cyrraedd chi.

Mae archebion am ddillad yn cael eu cynhyrchu gan ein tîm cynhyrchu drwy ddefnyddio’r beirianwaith brodio a printio diweddaraf er mwyn i chi gael eich nwyddau yn union fel â ddangasowyd i chi yn y darlun â gytynwyd.

Fedrwn ni anfon eich archeb i chi, neu dal gafael arno yn ein stordy pwrpasol hyd y byddwch yn barod i’r archeb gael ei anfon. Neu, os mae’n well ganddoch, fe gewch gasglu eich archeb yn bersonnol.

A dyna’r oll!

Gair o’r brig

“Mae Sional wedi tyfu o nerth i nerth diolch i ymrwymiad ein gweithwyr ac ein sylw i fanylion, pris a gwasanaeth i’r cwsmer. Drwy gynnig nwyddau ar gyfer pob achos, rydym ni bellach yn un o’r cyflenwyr ffafriol am nwyddau hyrwyddiadol a ddillad addurnedig.”

Alan Jones, Cyfarwyddwr